Какво може да очаквате от Шлос? Ние предлагаме:

„ШЛОС“ ООД е с дългогодишна история. За това време с активност и последователност, „ШЛОС“ ООД заема сериозни позиции в строителния бранш. Дружеството работи с квалифициран и мотивиран персонал, който предлага строителни решения, отговарящи на изискванията на клиента за качество и точност на изпълнение и се стреми да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България.


Прочети повече

Материали

Материалите, с които фирма „Шлос“ изработва крайните продукти, са избрани след внимателен подбор за устойчивост, качество и икономическа целесъобразност. Те отговарят на необходимостта да се реставрират стари сгради и изграждат съвременни решения. Богатият избор на покрития за фасади, покривни конструкции, водоотвеждане и обшивки започва от високият клас на дълговечните материали титан-цинк и медна ламарина, които при добро изпълнение могат да имат живот – съответно 50 и 300 г. Алтернативните съвременни материали, с добри експлоатационни качества и по-достъпни цени са пластифицираните покрития от типа: PLX, Prelag, Energy, Hairline Copper.

Технология

Във всеки конкретен случай, в тясно взаимодействие с проектанта и инвеститора, е препоръчително още от идейната фаза да се избере системата за изпълнение. Фирма Шлос държи на коректното сътрудничество и доверието между страните: инвеститорът дава своите изисквания за сградата, проектантът определя дизайна и избира материалите и детайлите, а изпълнителят строи, но има и особен принос при изясняване на детайлите.

В зависимост от наклоните на покрива се предлага богат избор шиферни плочки, които се използват при големи наклони на покривите, мансардните скатове и фасади. При по-леки наклони от 16%, фирмата предлага обшивки по системата двоен фалц или летвена обшивка (използвана в сградата на Булбанк), която дава графичен растер на скатовете. Вулцовата обшивка е подходяща при наклон надвишаващ 30%. Детайлите се заготвят машинно, дори се свързват машинно на място, за да се повиши надеждността, производителността и като краен ефект подобряват елегантността на фасадата.